betransparent

 

 

 

Financiering van wetenschappelijk onderzoek staat voorop in de relaties tussen innovatieve farmaceutische bedrijven en de Belgische medische gemeenschap

In 2017 investeerden 92 leden van pharma.be voor 162 miljoen euro geïnvesteerd in samenwerkingen met gezondheidsorganisaties (zoals o.m. universiteiten, ziekenhuizen, artsen- of apothekersverenigingen), zorgverstrekkers (artsen, apothekers, …) en patiëntenverenigingen in België. De verdeling van dit bedrag over de verschillende categorieën is nagenoeg dezelfde als vorig jaar en wijst op stabiele investeringen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Die investeringen gingen namelijk voor 66 procent (106,2 miljoen euro) naar wetenschappelijk onderzoek (bv. klinische studies), voor 9 procent (14 miljoen euro) naar schenkingen en toelagen, voor 15 procent naar wetenschappelijke manifestaties (24,1 miljoen euro),voor 6 procent (10,5 miljoen euro) naar vergoedingen voor consultancy opdrachten en diensten. Vier procent van het bedrag (7,2 miljoen euro) ging naar samenwerkingen met patiëntenverenigingen. Dit betreft in hoofdzaak samenwerkingen op een pan-Europees niveau, die omwille van de wettelijke standplaats van deze verenigingen in Brussel, ook in België moeten aangegeven worden.

Vinger aan de pols tijdens ontwikkelingsproces


De samenwerkingen tussen de farmaceutische bedrijven en de medische gemeenschap helpen beide partijen om de vinger aan de pols te houden tijdens het ontwikkelingsproces van nieuwe geneesmiddelen. Frequente contacten en uitwisseling van informatie over hoe nieuwe geneesmiddelen het best passen in het zorgtraject van de patiënten zijn daarbij van grote waarde, en komen de patiënten ten goede. Deze investeringen bevestigen bovendien de Europese koppositie die ons land inneemt in het farmaceutische wetenschappelijk onderzoek.


Uitgebreider platform zorgt voor grotere transparantie


Voor de bedrijven die lid zijn van pharma.be is dit het derde jaar dat ze de investeringen publiceren. De voorbije twee jaar gebeurde dat op vrijwillige basis, dit jaar gebeurt dat onder het nieuwe wettelijke kader. Het platform bevat dit jaar voor het eerst ook de bedragen van alle farmaceutische en medische technologie bedrijven, ook diegenen de niet lid zijn van een koepelorganisatie. Op die manier zorgt een groter platform ook voor een verhoogde transparantie in de zorgsector.

Samenwerking leidt tot medische vooruitgang in het belang van de patiënt


Dit jaar verwelkomen we ook de centrale publicatie van de samenwerkingen met patiëntenverenigingen. Deze samenwerking met patiëntenverenigingen worden al sinds 2012 openbaar gemaakt door de leden van pharma.be op basis van pharma.be’s deontologische code, maar gedecentraliseerd, bijvoorbeeld op de website van het bedrijf. In 2017 gaat het over een investering van 4 procent van het totaal geïnvesteerde bedrag (7,2 miljoen euro), waarvan meer dan 80 procent naar Europese koepelverenigingen die in Brussel gevestigd zijn, maar activiteiten hebben over het hele Europese grondgebied, gaat.

Elke vorm van samenwerking is strikt gereglementeerd door wetgeving, door de deontologische code van pharma.be en de Europese koepelorganisatie EFPIA en door de eigen interne bedrijfsrichtlijnen. Deelnames aan wetenschappelijke manifestaties zijn onderhevig aan een voorafgaandelijke visum-procedure bij Mdeon.

Catherine Rutten, CEO van pharma.be onderlijnt: “Medische vooruitgang en de best mogelijke zorg en behandeling voor de patiënt zijn hoekstenen van ons gezondheidszorgsysteem. Een efficiënte samenwerking tussen de bedrijven enerzijds en de zorgverstrekkers en patiëntenverenigingen anderzijds, speelt hierbij een essentiële rol. De publicatie van deze gegevens, bewijst dat de sector in volledige transparantie wil handelen. De wettelijke verankering in de Belgische Sunshine Act was een belangrijke stap, waar wij ook voor gepleit hebben bij de totstandkoming van het Toekomstpact (2015). Er werd in 2017, 7 miljoen meer geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek, wat eens te meer de vooraanstaande rol van de Belgische wetenschappelijke gemeenschap op het gebied van farmaceutisch Onderzoek en Ontwikkeling onderlijnt”.

 

Voor meer info : klik hier