De overheid voorziet een reeks maatregelen om het klinisch onderzoek in ons land te stimuleren.

Diane Kleinermans, Raadgeefster Klinische proeven op het kabinet van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

De federale minister Maggie De Block bereidt met de nieuwe wet uit 2017 de implementatie voor van een Europese verordening rond klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Klik hier om de richtlijnen van de nieuwe wet van 2017 te ontdekken.