Onze vernieuwde nieuwsbrief is er: welkom.

 

Beste lezer,

 

Op 8 mei jongstleden vond de 4de editie van het pharma.be Forum over klinische studies plaats. Sinds de editie  2017, is er veel veranderd in positieve zin:

  • De nieuwe wetgeving inzake klinische studies werd goedgekeurd
  • Voor een geharmoniseerde evaluatie van nieuwe aanvragen voor klinische studies, werd een nationaal college opgericht.
  • De wetgeving inzake biobanken werd aangepast
  • Het federaal agentschap heeft haar innovatiebureau verder versterkt en lanceerde een campagne om klinische studies beter kenbaar te maken bij patiënten en gezonde vrijwilligers.

Deze wijzigingen lieten de bedrijven toe om snel pilootprojecten op te zetten. Deze wijzigingen konden gerealiseerd worden dankzij de steun en inzet van de verschillende actoren. Zonder twijfel hebben ze bijgedragen om België aan kop te houden inzake het aantal klinische studies per capita in Europa. Klinische studies zijn een essentiële etappe om de geneesmiddelen en behandelingen van de toekomst te verzekeren. Wij geven niet op, ook al zijn er nog een groot aantal uitdagingen. De patiënten rekenen op ons.

 

Catherine Rutten

CEO pharma.be