Indien de e-mail niet zichtbaar is, klik hier.

#6 | 2016

Samen voor een verantwoord antibioticagebruik

“Het verantwoord inzetten van antibiotica in de veehouderij is cruciaal om antibioticaresistentie af te remmen. Dankzij het nieuwe convenant tussen de overheid en de betrokken sectororganisaties, worden dierenartsen en veehouders verder begeleid naar een duurzaam antibioticumgebruik.

Haalbare reductiedoelstellingen zorgen voor een stabiele en voorspelbare samenwerking, ten voordele van de dierlijke en de menselijke gezondheid. En we zijn al op de goede weg: in 2015 daalde de totale antibioticumconsumptie met 4,7% in vergelijking met het jaar ervoor."


FacebookTwitterLinkedIn

@RuttenCatherine
@pharmabeCatherine Rutten,
CEO van pharma.be

ONDERTEKENING CONVENANT

Convenant toont sterk engagement tegen antibioticaresistentie

30 juni 2016: de federale ministers van Landbouw Willy Borsus en van Volksgezondheid Maggie De Block ondertekenen het nieuwe convenant (Photo credits: FAVV)

30 juni 2016 was een belangrijke mijlpaal in het streven naar een meer doordacht gebruik van antibiotica in de veehouderij. Op die dag ondertekenden de federale ministers van Volksgezondheid Maggie De Block en van Landbouw Willy Borsus een convenant met een 20-tal sectororganisaties die betrokken zijn bij antibioticagebruik.

pharma.be tekenende dit engagement mee om samen de strijd tegen antibioticaresistentie aan te gaan, en ontwikkelde onder meer e-learning modules voor bedrijven om de reductiedoelstellingen te ondersteunen.

> Lees het persbericht van pharma.be: “Convenant voor antibiotica in de veehouderij loodst België naar een meer verantwoord gebruik"

> Lees het persbericht van het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de nieuwe publicatie over de nieuwe wetgeving betreffende de voorwaarden voor het gebruik van diergeneesmiddelen

> Bekijk ook de foto's van de ondertekening

FacebookTwitterLinkedIn

BELVET-SAC NATIONAAL CONSUMPTIERAPPORT 2015

Dalend antibioticumgebruik in de diergeneeskunde in België

In 2015 daalde de totale antibioticumconsumptie met 4,7% (uitgedrukt in mg/kg biomassa) in vergelijking met 2014. Dat blijkt uit de verkoopcijfers van antibiotica voor diergeneeskundig gebruik in België, jaarlijks in kaart gebracht door BelVet-SAC (Belgian Veterinary Surveillance of Antimicrobial Consumption). Sinds 2011 daalde het totale antibioticumgebruik al met 15,9%. Onder impuls van het kenniscentrum AMCRA, werkt de sector aan een halvering tegen 2020.

Het datacollectiesysteem Sanitel-MED, opgezet door het FAGG, zal in de toekomst nog meer nauwkeurige analyses toelaten, per veehouderij.

> Lees het persbericht van AMCRA: “Antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België daalt opnieuw in 2015”

> Lees het BelVet-SAC consumptie rapport (cijfers 2015)

> Ontdek de 10 ambitieuze AMCRA-doelstellingen voor 2020

FacebookTwitterLinkedIn

DUBBELINTERVIEW FAVV & AMCRA

Oog in Oog: Herman Diricks en Jeroen Dewulf

Waarom moet het antibioticagebruik dalen? Welke maatregelen worden genomen om de beoogde ambities te bereiken? En hoe zijn de dierenartsen betrokken in dit project?

In een recente aflevering op PlattelandsTv worden deze belangrijke vragen beantwoord door Herman Diricks, Gedelegeerd bestuurder van het FAVV en prof. Jeroen Dewulf, Voorzitter van AMCRA.

> Het volledige dubbelinterview op PlattelandsTv

FacebookTwitterLinkedIn

E-FORMULARIUM

E-formularium: EEN Praktische ondersteuning aan dierenartsen

Met de steun van pharma.be en BAPCOC (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee), lanceerde AMCRA in juni 2016 het e-formularium om de Belgische dierhouders te begeleiden naar een verminderd en meer duurzaam gebruik van antibiotica.

Het e-formularium ondersteunt de dierenartsen bij het rationeel en selectief voorschrijven, verschaffen en toedienen van antibacteriële middelen bij dieren. Bovendien is het formulier gratis, eenvoudig en overal consulteerbaar.

> www.e-formularium

FacebookTwitterLinkedIn

WORKSHOP

EPRUMA workshop on responsible use

Om de dialoog tussen de publieke en private sector verder aan te moedigen, organiseert EPRUMA (European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals) samen met het Slovaaks EU-presidentschap de workshop “Creating a common understanding on the responsible use of veterinary medicines” op donderdag 13 oktober 2016 (8u30-12u30) in de Residence Palace in Brussel.

> Lees meer over de workshop

FacebookTwitterLinkedIn

PHARMA.BE ANIMAL HEALTH GROUP

16 veterinaire farmaceutische bedrijven in België

België telt 16 innovatieve farmaceutische bedrijven die actief zijn op het vlak van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Zij spelen een vitale en verantwoordelijke rol in de gezondheid en het welzijn van dieren.

> Lees meer over de veterinaire farmaceutische industrie in België

> Ontdek ook de brochure over de Animal Health groep !

FacebookTwitterLinkedIn

CONTACT PHARMA.BE ASBL

Terhulpsesteenweg 166
Brussel (1170), België
www.pharma.be
Copyright © pharma.be

Volg ons op Twitter : @pharmabe

Verantwoordelijke uitgever: Catherine Rutten, CEO pharma.be
U ontvangt deze mail omdat u in het verleden interesse heeft getoond in onze communicatie. pharma.be is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden via links in onze Newsletter.

Privacy policy

Heeft u de vorige editie van de pharma.be Newsletter gemist? Klik hier om deze publicatie te raadplegen

Zich uitschrijven