Mdeon, een gemeenschappelijk deontologisch platform

Mdeon is een gemeenschappelijk deontologisch platform samengesteld uit verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, paramedici, ziekenhuistechnici, groothandelaars-verdelers en de farmaceutische industrie en de industrie van medische hulpmiddelen. Mdeon stelt zich tot taak op een proactieve wijze een kwaliteitsvol kader te creëren voor informatie over en promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Lees de Deontologische code van Mdeon

Sinds 1 januari 2007 geldt de verplichting dat elke producent of leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen die een beroepsbeoefenaar uit de gezondheidssector wenst uit te nodigen om deel te nemen aan een wetenschappelijke manifestatie die over meerdere opeenvolgende kalenderdagen verloopt, verplicht over een voorafgaand visum moet beschikken.

Mdeon is is officieel erkend, bij koninklijk besluit, om dergelijke visa te verlenen. Het platform wordt bij de visumverlening ondersteund door het federaal geneesmiddelenagentschap (fagg) en biedt de garantie aan het betrokken bedrijf en de zorgverstrekkers in kwestie dat de wetenschappelijke manifestatie in overeenstemming is met de wettelijke criteria.

Belangrijk is dat Mdeon zich hierbij niet alleen richt tot de producenten en leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, maar vooral tot de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, aangezien zij met de industrie mede verantwoordelijk zijn voor de naleving van de visumprocedure. De erkenning van Mdeon was niet alleen een belangrijke stap naar volledige zelfcontrole, maar ook een erkenning van de jarenlange inspanningen van pharma.be en de farmaceutische sector op dit domein. Alle gezondheidsactoren nemen samen hun verantwoordelijkheid op, ondersteund door het fagg.

Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017, werd Mdeon ook bevoegd voor de missies van het fagg in het kader van de Sunshine Act. Mdeon is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan onder de naam betransparent.be.