AMCRA - visie 2020 : het antibioticagebruik moet gehalveerd worden

12/05/2014

AMCRA vzw, het kenniscentrum dat een duurzaam antibioticabeleid wil bewerkstelligen in de diergeneeskunde, heeft zonet haar visie 2020 bekend gemaakt.

Een ambitieus maar realistisch plan naar een duurzaam en meer verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren met als doel de problematiek van antibioticaresistentie een halt toe te roepen.

pharma.be (animal health), stichtend lid van AMCRA, schaart zich de volle 100% achter dit plan. De leden diergeneesmiddelenproducenten engageren zich daarmee om alles in het werk te stellen mee te helpen het plan te realiseren. De sectorbrede aanpak waar AMCRA voor staat toont nog maar eens te werken en resultaat te boeken.  

 "Toen AMCRA in 2012 werd gesticht, onder impuls van de Universiteit Gent, landbouworganisaties, de Orde der dierenartsen, Bemefa en pharma.be, waren weinigen ervan overtuigd dat zo een sectorbreed platform veel zou kunnen realiseren. Nu, twee jaar verder stellen we met fierheid vast dat al heel wat werd gerealiseerd en dat ondertussen de ambitie alleen maar is gegroeid. Duurzaam omgaan met antibiotica is geen overbodige luxe, het zijn immers kwaliteitsvolle geneesmiddelen die broodnodig zijn om de gezondheid van mens en dier te vrijwaren. Net om die reden moet er spaarzaam mee omgesprongen worden en moet de ontwikkeling van resistentie zoveel als mogelijk worden beperkt. Met de visie 2020 willen de betrokken sectoren er dan ook alles aan doen om dit te realiseren," licht Catherine Rutten toe, CEO van pharma.be.
 
Bijgaand geven we nog het AMCRA persbericht rond de 2020 visie mee.

Voor het persbericht van AMCRA, klik hier.