Eddy Thomas (Elanco Animal Health) : “Gezonde voeding en gezonde huisdieren verrijken het leven van de mens”

11/10/2017

Interview met Eddy Thomas (Elanco Animal Health) over de grootste uitdagingen voor de Animal Health sector.

“Ik zie een aantal grote uitdagingen voor de sector. Eerst en vooral het mondiale voedseltekort. De groeiende wereldbevolking en middenklasse zorgt voor een stijgende vraag naar melk, vlees, vis en eieren, en dus naar meer middelen om de dierlijke productie te verbeteren.

De opkomst van nieuwe aandoeningen bij dieren en de snelle verspreiding door globalisering, is een dreigend probleem voor mens en dier. Ook de toename van ziektes die moeilijk op te lossen zijn zonder shared-class antibiotica (antibiotica inzetbaar op mens én dier), vraagt om dringende oplossingen. Blijven innoveren is dus noodzakelijk, zowel vanuit het gezondheids- als productie oogpunt.

Daarnaast is er het toegenomen huisdierenbezit. Dat het houden van huisdieren een positief effect op de gezondheid van het baasje kan hebben, is een bekend gegeven. Een gezond huisdier, dat lang kan genieten van een kwaliteitsvol leven, speelt dan ook een belangrijke rol in het leven van de mens.”

Eddy Thomas, Director Elanco Benelux & Nordic, Elanco Animal Health : “Gezonde voeding en gezonde gezelschapsdieren verrijken het leven. Onze producten zijn bedoeld voor dieren. Toch beschouwen wij Elanco als een humaangerichte onderneming.” 

Over verantwoord antibioticumgebruik

“Enkele jaren geleden startte Elanco reeds een globaal achtpuntenplan op om antimicrobiële resistentie tegen te gaan. Met dit plan streeft Elanco enerzijds naar meer terughoudendheid bij het voorschrijven en het gebruik van de shared-class antibiotica, en anderzijds naar de ontwikkeling van nieuwe “animal only” antibiotica – antibiotica die alleen bij dieren gebruikt worden en niet bij mensen - en andere alternatieven zoals enzymen, vaccins …

Het Antibiotica Convenant (2016) tussen de overheid en de betrokken sectoren in België, is enorm belangrijk omdat het de inzet vraagt van alle betrokken partijen in de dierengezondheid. Met het convenant engageren alle partijen zich om het totaalverbruik van antibiotica te verminderen. En nog belangrijker: om een verantwoord gebruik van antibiotica te stimuleren. Antimicrobiële resistenties bedreigen immers de effectiviteit van belangrijke geneesmiddelen die noodzakelijk zijn voor de humane en dierengezondheid.”[1]

Over het “One Health” principe

“Voor mij is “One Health” een principe waarin gezonde dieren, gezonde mensen en een gezonde leefomgeving in balans zijn met elkaar. Een goede dierenverzorging, binnen een gezonde en duurzame leefomgeving, resulteert in minder ziektes van de veestapel en een efficiëntere productie van melk, vlees, vis of eieren. Anderzijds leidt het tot gezondere huisdieren die een langer en kwaliteitsvoller leven leiden. Dit is evenzeer van belang voor de humane gezondheid.”

Over Elanco, een globaal Animal Health bedrijf

Elanco maakt deel uit van de onderneming Eli Lilly. De innovatieve producten van Elanco worden ingezet bij zowel voedselproducerende (vlees, vis, melk en eieren) dieren, als gezelschapsdieren (honden, katten en paarden). De activiteiten van Elanco zijn erop gericht om zoveel mogelijk waarde te creëren voor diereigenaren en veehouders, en hun welzijns-en gezondheidsbewakers, de dierenartsen en veevoederbedrijven.