antibiotica

  • AMCRA - visie 2020 : het antibioticagebruik moet gehalveerd worden

    AMCRA vzw, het kenniscentrum dat een duurzaam antibioticabeleid wil bewerkstelligen in de diergeneeskunde, heeft zonet haar visie 2020 bekend gemaakt.

    Een ambitieus maar realistisch plan naar een duurzaam en meer verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren met als doel de problematiek van antibioticaresistentie een halt toe te roepen.

    Lire la suite