Vereniging

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, is de koepelorganisatie van ruim 130 innovatieve farmaceutische bedrijven met een vestiging in België. Zij richten zich op het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, zowel voor humaan als veterinair gebruik, en stellen 34.000 werknemers tewerk in de innovatieve farmasector.

Statuten van pharma.be zoals laatst gewijzigd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 maart 2016.