animal health

 • Antibioticagebruik bij dieren verminderde met bijna 5 procent in 2016

  Precies één jaar na ondertekening van het Convenant antibiotica tussen de overheid en de betrokken sectoren, die een vermindering van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde nastreefde, stelt AMCRA de resultaten voor van de antibioticarapportage in 2016. AMCRA, het nationaal kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren, wordt gesteund door alle stakeholders die betrokken zijn op dierengezondheid.

  Lees meer
 • Antibiotica

  pharma.be beklemtoont het belang van antibiotica als waardevolle therapieën ter bevordering van de gezondheid van mensen en dieren. Het ontwikkelingsproces van antibiotica is lang en complex, en vraagt bijgevolg veel investeringen van de farmaceutische sector. Het is uiterst belangrijk dat deze geneesmiddelen op een correcte en verantwoorde manier gebruikt worden, met een zo gering mogelijke ontwikkeling van antimicrobiële resistentie.

  Enkel door een duurzaam antibioticabeleid kunnen we op lange termijn blijven rekenen op deze waardevolle geneesmiddelen, en het behoud van zowel de dieren- als volksgezondheid garanderen.

  AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België

  Om de volksgezondheid, de dierengezondheid en het dierenwelzijn te vrijwaren, zet het kenniscentrum AMCRA zich in om de antibioticaresistentie in België terug te dringen. AMCRA formuleert hiertoe adviezen, communiceert deze op een neutrale en objectieve manier, en sensibiliseert om tot een rationele reductie te komen van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde in België. Deze actie heeft belangrijke gevolgen voor de volksgezondheid vandaag en voor toekomstige generaties.

  De leden van AMCRA stelden samen een visie 2020 op. Dit plan stelt ambitieuze, maar realistische reductiepercentages voorop tegen 2020: een halvering van het algemeen gebruik van antibiotica en een 75 % vermindering van de meest kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020. Voor gemedicineerde voeders wordt de lat nog hoger gelegd en streeft men naar een 50 % vermindering tegen 2017.

  Lees het volledige Plan2020 en de visie van pharma.be

  AMCRA wordt ondersteund en gefinancierd door volgende partners:

  • · Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
  • · Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
  • · Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC)
  • · Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (pharma.be)
  • · Agrofront: ‘Boerenbond’ (BB), ‘Algemeen Boerensyndicaat’ (ABS) en ‘Fédération Wallonne de l’Agriculture’ (FWA)
  • · Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten (BEMEFA)
  • · Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD)
  • · Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent (UGent)
  • · Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Luik (ULg)

  pharma.be is een van de stichtende leden van AMCRA.

  Lees meer
 • Publicaties

  De Animal Health brochure beschrijft de prioriteiten van de groep binnen pharma.be:

  Aanvullende informatie:

  Lees meer
 • pharma.be Animal Health

  Focus

  pharma.be Animal Health (AH), is een belangrijke afdeling van pharma.be, en vertegenwoordigt de farmaceutische bedrijven in België die gespecialiseerd zijn in diergeneesmiddelen. In dialoog met de overheid en met haar partners streeft deze afdeling naar een vlotte toegang tot innovatieve en kwalitatief hoogwaardige diergeneesmiddelen in België, en dit op een duurzame manier. pharma.be AH verenigt 16 leden en is een volwaardig lid van HealthforAnimals en IFAH-Europa.

  Facts & figures

  De Animal Health groep binnen pharma.be:

  • telt 15 leden
  • vertegenwoordigt 1.300 verschillende diergeneesmiddelen
  • hecht groot belang aan preventie en vaccins: in 2015 waren er 204 vaccins voor veterinair gebruik beschikbaar in België

  pharma.be Animal Health leden

  Lees meer
 • pharma.be Animal Health groep

  De veterinaire farmaceutische industrie in België speelt een vitale rol in dierengezondheid en -welzijn.

  Lees meer
 • AMCRA - visie 2020 : het antibioticagebruik moet gehalveerd worden

  AMCRA vzw, het kenniscentrum dat een duurzaam antibioticabeleid wil bewerkstelligen in de diergeneeskunde, heeft zonet haar visie 2020 bekend gemaakt.

  Een ambitieus maar realistisch plan naar een duurzaam en meer verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren met als doel de problematiek van antibioticaresistentie een halt toe te roepen.

  Lees meer
 • Vision d' l''AMCRA 2020 : l'usage des antibiotiques doit diminuer de moitié

  L'asbl AMCRA, le centre de connaissance qui a pour objectif de mettre en place une gestion durable des antibiotiques chez les animaux, a très récemment fait connaître sa vision 2020.

  Lees meer