In vitro diagnostica (nationale reglementering)

26-05-2009

Datum van de akte Publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad Aard van de akte Opschrift van de akte Akte
13/03/2006 31/03/2006 M.B. Ministerieel besluit betreffende de notificatie met betrekking tot de distributie en de uitvoer van medische hulpmiddelen
12/10/2004 20/10/2004 K.B. Koninklijk besluit inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
24/10/2002 20/11/2002 K.B. Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
14/11/2001 12/12/2001 K.B. Koninklijk besluit betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek
20/07/2001 30/08/2001 K.B. Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
18/03/1999 14/04/1999 K.B. Koninklijk besluit betreffende de medische hulpmiddelen